Hotline: 024.62760605 - Email: info@cmx.vn Việt Nam English

Lĩnh vực hoạt động

Đo đạc bản đồ

Đo đạc bản đồ

Cung cấp các giải pháp tứu ưu nhất cho các dự án, hệ thống thông tin chuyên ngành: - Khảo sát, thiết kế, lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật; Tư vấn, giám sát các hoạt động về: Môi trường, đo đạc bản đồ, đất đai, địa chất,...

Xử lý ô nhiễm môi trường

Xử lý ô nhiễm môi trường

Khảo sát, thiết kế, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, xử lý nước sạch, nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, vệ sinh môi trường; Triển khai các biện pháp phòng, chống, khắc phục suy thoái môi trường,...

Tư vấn thiết kế

Tư vấn thiết kế

Khảo sát địa hình, địa chất công trình; Tư vấn thiết kế các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; Giám sát thi công công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ...

Dịch vụ môi trường

Dịch vụ môi trường

Đo đạc các thông số môi trường; thực hiện các dịch vụ về dự báo ô nhiễm môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường; lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi trường; Tư vấn thẩm định nghiên...

Dự án thi công

Đóng cửa bãi chôn lấp rác thải thị xã Hà Giang - tỉnh Hà Giang

Đóng cửa bãi chôn lấp rác thải thị xã Hà Giang - tỉnh Hà Giang

Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Toóng, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai.

Xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Toóng, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai.

Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư tại khu vực kho thuốc hóa chất bảo vệ thực vật thôn Bèo, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật tồn dư tại khu vực kho thuốc hóa chất bảo vệ thực vật thôn Bèo, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Trạm xử lý nước thải và hệ thông thu gom, phân loại chất thải rắn bệnh viện Đa khoa TP. Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

Trạm xử lý nước thải và hệ thông thu gom, phân loại chất thải rắn bệnh viện Đa khoa TP. Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

Tin tức công ty

Đối tác - khách hàng